Terapia indywidualna

Terapię indywidualną prowadzimy najczęściej w rytmie cotygodniowych spotkań, trwających 50-60 minut (dla osób spoza Warszawy – co 2 tygodnie po 2 godz.).

W zależności od rodzaju problemów zgłaszających się osób proponujemy terapię krótko- lub długoterminową.

Służymy pomocą w następującym zakresie:

  • przepracowanie i domknięcie przeszłości związanej z okresem dzieciństwa 
    i adolescencji;
  • różnego rodzaju problemy dotyczące relacji międzyludzkich;
  • pogłębienie wglądu w siebie i uzyskanie lepszej samoświadomości;
  • zrozumienie i uporządkowanie sfery emocjonalnej.