O nas

Poradnia Angelos powstała w roku 1999. Jest niewielkim, kameralnym ośrodkiem, prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów (www.siostryodaniolow.pl). Mogą tu znaleźć pomoc psychologiczną osoby poświęcone Bogu, które doświadczają różnego rodzaju trudności osobistych i społecznych.

Nazwa Angelos to grecki termin oznaczający anioła. A anioł znaczy posłany. Zależy nam na tym, aby każda osoba, która korzysta z naszej pomocy, mogła umocnić się w swoim powołaniu i posłaniu.

Wraz ze św. Janem Pawłem II jesteśmy przekonane, że „Należy docenić dorobek współczesnej psychologii w zakresie wyjaśniania świadomych i nieświadomych procesów psychicznych w człowieku. Nie budzi wątpliwości twierdzenie, że pogłębiona znajomość teorii psychologicznych ułatwia ocenę ludzkiej odpowiedzi na Boże powołanie w sposób bardziej precyzyjny i zróżnicowany niż w płaszczyźnie filozoficznej czy teologicznej” (pismo do Rady Rzymskiej 5.11.1987, nr.2).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (zakładka kontakt).

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) poradnia jest nieczynna.